Vooraf
Voordat de yogales begint, krijg je een inschrijvingsformulier en een exemplaar van de algemene voorwaarden.

Tussentijdse instroom
Als er plaats is, kan je ook bij een bestaande groep instromen.  Lesgeld berekenen we dan naar rato.

Lesblokken
De lessen worden wekelijks gegeven van september t/m juli, met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties.

Contributie
De  contributie is vanaf augustus 2019 €  8,00 per les inclusief 9% BTW en een kopje thee na afloop. Hiervoor ontvang je een factuur voordat het volgende blok met lessen begint. Betaling liefst via de bank binnen 14 dagen na factuurdatum. Er vindt geen restitutie plaats voor gemiste lessen.

Uitval les(sen) door docent
Bij ziekte of ongeplande uitval schuiven de betaalde lessen door naar het volgende blok.

Inschrijving en opzegtermijn
Je inschrijving voor de lessen is voor onbepaalde tijd. Wanneer je de lessen wilt beëindigen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Ben je verhinderd?
Stuur dan een app naar (06) 217 05 730.

Eigen verantwoordelijkheid
Meedoen aan de yogalessen is op eigen verantwoordelijkheid. Yoga voor Iedereen  is niet aansprakelijk voor eventuele blessures. Bij klachten of zwangerschap is het verstandig om eerst een huisarts of een fysiotherapeut te raadplegen. Bij yoga leren we de grenzen van het eigen lichaam te respecteren.