Vooraf
Voordat de yogales begint, krijg je een inschrijvingsformulier en een exemplaar van de algemene voorwaarden.

Tussentijdse instroom
Als er plaats is, kan je ook bij een bestaande groep instromen.  Lesgeld berekenen we dan naar rato.

Lesblokken
De lessen worden wekelijks gegeven met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties.

Contributie
De  contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. Een les duurt 1 uur. 
Je ontvangt informatie over de betaling voordat het volgende blok met lessen begint. Betaling kan contant of via de bank. Er vindt geen restitutie plaats voor gemiste lessen.

Uitval les(sen) door docent
Bij ziekte of ongeplande uitval schuiven de betaalde lessen door naar het volgende blok of wordt er op een reservedatum les gegeven.

Inschrijving en opzegtermijn
Je inschrijving voor de lessen is voor onbepaalde tijd. Wanneer je de lessen wilt beëindigen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Ben je verhinderd?
Stuur dan een app naar (06) 217 05 730.

Eigen verantwoordelijkheid
Meedoen aan de yogalessen is op eigen verantwoordelijkheid. Yoga voor Iedereen  is niet aansprakelijk in het geval van blessures.
Bij klachten of zwangerschap is het verstandig om eerst een huisarts of een fysiotherapeut te raadplegen.
Bij yoga leren we de grenzen van het eigen lichaam te respecteren.