Algemene voorwaarden

Vooraf
Voordat de yogales begint, krijg je een aanmeldingsformulier en een exemplaar van de algemene voorwaarden.

Tussentijdse instroom
Als er plaats is, is het mogelijk om bij een bestaande groep in te stromen.  Lesgeld wordt dan naar rato berekend.

Lesblokken
De lessen worden wekelijks gegeven met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties, afhankelijk van locatie.

Contributie
De  contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. Een les duurt 1 uur. 
Je ontvangt informatie over de betaling voordat het volgende blok met lessen begint. Betaling kan contant of via de bank.
Er vindt geen restitutie plaats voor gemiste lessen. Als er plaats is in een andere groep, ook afhankelijk van locatie, kan de
les in dezelfde week worden ingehaald.

Uitval les(sen) door docent
Bij ziekte of ongeplande uitval schuiven de betaalde lessen door naar het volgende blok of wordt er op een reservedatum les gegeven.

Inschrijving en opzegtermijn
Je inschrijving voor de lessen is voor onbepaalde tijd. Wanneer je de lessen wilt beëindigen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Ben je verhinderd?
Stuur dan een Whatsapp naar (06) 217 05 730 of een mail naar christel@yogavooriedereen.nl

Eigen verantwoordelijkheid
Meedoen aan de yogalessen is op eigen verantwoordelijkheid. Yoga voor Iedereen is niet aansprakelijk in het geval
van blessures.
Bij klachten of zwangerschap is het verstandig om eerst een huisarts of een fysiotherapeut te raadplegen. Zwangerschap graag in een vroeg stadium aangeven.
Bij yoga leren we de grenzen van het eigen lichaam te respecteren.

Vooraf
Voordat de yogales begint, krijg je een aanmeldingsformulier en een exemplaar van de algemene voorwaarden.

Tussentijdse instroom
Als er plaats is, is het mogelijk om bij een bestaande groep in te stromen.  Lesgeld wordt dan naar rato berekend.

Lesblokken
De lessen worden wekelijks gegeven met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties, afhankelijk van locatie.

Contributie
De  contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. Een les duurt 1 uur. 
Je ontvangt informatie over de betaling voordat het volgende blok met lessen begint. Betaling kan contant of via de bank.
Er vindt geen restitutie plaats voor gemiste lessen. Als er plaats is in een andere groep, ook afhankelijk van locatie, kan de
les in dezelfde week worden ingehaald.

Uitval les(sen) door docent
Bij ziekte of ongeplande uitval schuiven de betaalde lessen door naar het volgende blok of wordt er op een reservedatum les gegeven.

Inschrijving en opzegtermijn
Je inschrijving voor de lessen is voor onbepaalde tijd. Wanneer je de lessen wilt beëindigen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Ben je verhinderd?
Stuur dan een Whatsapp naar (06) 217 05 730 of een mail naar christel@yogavooriedereen.nl

Eigen verantwoordelijkheid
Meedoen aan de yogalessen is op eigen verantwoordelijkheid. Yoga voor Iedereen is niet aansprakelijk in het geval
van blessures.
Bij klachten of zwangerschap is het verstandig om eerst een huisarts of een fysiotherapeut te raadplegen. Zwangerschap graag in een vroeg stadium aangeven.
Bij yoga leren we de grenzen van het eigen lichaam te respecteren.